LotteriLotteri


Lotterna kostar 30:- . De kan köpas hos konstnärerna eller under vernissagen samt konstrundan.

Vinsternas värde är ca. 500:-Lotterivinster

Ewa Brodd

Ann-Louise Håkansson

Karolina Pronckute

Kjell Ljones

Inga Wretlund

Lena Eriksson

Ann-Marie Rautenberg

Lena Eriksson (Tjuståsa)

Annette Forsberg

Leon Axelsson Widén

Louise Dorph

Annika Mikkonen

Othon G. H.

Göta Sternberg

Barbro Ahlholm

Monica Alskans

Christina Lokrantz

Monica Andersson

Lena Carlander

Marica Gustafsson

Marcus Persson

Adriane Sandano

Copyright © Karolina Pronckute 2018

Logo: Willy Strömqvist